реклама 468

Sunday, April 19, 2009

Жандармерията пое охраната на кариерите край пернишкото село Студена

Жандармерията пое охраната на кариерите край пернишкото село Студена - Econ.bg
Радомирското лесничейство ще направи оценка на щетите, нанесени върху горския фонд

От петък Национална служба "Жандармерия" пое охраната на кариерите в района на пернишкото село Студена. Патрулът на входа на разработките ще следи там да влизат само возила и работници на законните фирми, а монтираната електронна везна контролира натовареността на камионите, проверяват се и придружаващите товара документи. Концесия за добив на инертни материали притежават само две - пернишкото дружество СК -13 и "Автомагистрали Хемус".

Всички останали, дори и тези които са подали документи за концесия, реално са работили досега в нарушение на закона, стана ясно на разширеното съвещание, свикано от областния управител на Перник Иван Димитров, свикано в навечерието на Великден. В него участваха представители на Окръжна прокуратура, Областна дирекция на полицията, общинската права, ВиК, ТЗ на НАП и на регионалните представителства на МРРБ и МОСВ. Стана ясно, че напрежението в района на кариерите се нагнетява вече близо пет години. Институциите, ангажирани с потушаването му и разрешаването на проблема с незаконните кариери, заявиха категоричната си готовност да намерят съвместно изход от конфликтната ситуация и да сложат ред в района.

Сред мерките, набелязани на вчерашното заседание, ударението се поставя както върху контрола на дейността на стротелните фирми, така и върху рекултивацията на старите, изчерпани терени и опазването на обществения ред. Ще се проверяват и обявените приходи и данъците, платени върху тях, на всички фирми, добивали инертни материали в района, защото налице са достатъчно доказателства, че са укривани приходи от една доходоносна дейност.

Радомирското лесничейство ще направи оценка на щетите, нанесени върху държавния горски фонд от дейността на фирмите, добивали инертни материали. Ще се налагат строги санкции на превозвачи, замърсяващи магистрала Е-79 и отклонението за Боснек с кал и скална маса. РИОКОЗ - Перник и РИОСВ - София трябва да направи оценка на запрашаемостта на въздуха и замърсяването на водите, както и анализ на други параметри на околната среда, повлияни негативно от взривовете. На срещата бе прокоментиран и проблемът със спешното разкриване на РИОСВ в Перник. /Pernik.info


No comments:

Post a Comment