реклама 468

Friday, May 1, 2009

Мече ще бъде следено с GPS-предавател на Витоша

ВЪРХОВЕ - Списание за планинари. - За нас
Мече ще бъде следено с GPS-предавател на Витоша

30.04.2009 г.
Двегодишно мече е било заловено днес в Природен парк „Витоша”, съобщава коалицията от 30 неправителствени организации „За да остане природа”. То е попаднало в един от капаните на фазанария, чиито собственици веднага информирали отговорните държавни служби – Дирекция на Природен парк Витоша и Държавно ловно стопанство Витошко-Студена. На мечето Дамян е бил поставен GPS-нашийник за проследяване на точното му местонахождение по всяко време. По този начин в скоро време ще бъде получена любопитна и важна информация за живота му.
Кафявата мечка е застрашен от изчезване животински вид в европейски мащаб. България е една от малкото страни в Европа, където кафявите мечки все още не са напълно унищожени от хората, а София е единствената европейска столица, в непоредствена близост на която съществуват условия за живот на този вид. Наличието на мечки в Природния парк показва, че в него има съхранена дива природа. Ето защо опазването й е от съществено значение за живота на Дамян и роднините му.
Добави коментар


No comments:

Post a Comment